เกี่ยวกับเรา

     

        บริษัท เพ็นต้า มะชีน ทูลส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2535 ภายใต้ชื่อ บริษัท เพ็นต้า เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัดต่อมาในปีพ.ศ. 2538 ได้มีการขายน้ำมันหล่อเย็นยี่ห้อ Taiyu และ ผลิตภัณฑ์สารเคมีและธุรกิจหลักคือเป็นตัวแทนขายเครื่องจักรยี่ห้อ Okuma (เครื่องกลึงCNC,เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์,ฯลฯ)และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหลักในประเทศไทยในปีพ. ศ. 2541 นับแต่นั้นมาจึงได้มีการจัดการจำหน่ายและให้บริการซ่อมเครื่องจักร Okuma ในประเทศไทย ในเวลาต่อมา ในปีพ. ศ. 2546 บริษัท เพ็นต้า เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนชื่อใหม่ ภายใต้ชื่อว่า ‘’บริษัท เพ็นต้า มะชีน ทูลส์ จำกัด’’มา จนถึงปัจจุบัน

บริษัท  เพ็นต้า มะชีน ทูลส์ มีชื่อเสียงในการขายเครื่องจักรมานานกว่า 15 ปี และเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเพ็นต้า ซึ่งดำเนินธุรกิจซื้อขายเครื่องจักรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียและอินโดนีเซีย ด้วยเหตุนี้เราจึงมีประสบการณ์ในการขายและดูแลซ่อมเครื่องจักรของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมจนลูกค้าปัจจุบันไว้วางใจเราในการขายเครื่องจักรและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเรื่อยมา

 

ธุรกิจหลักของเรา:

 

- ขายเครื่องจักรยี่ห้อ Okuma จำหน่ายอะไหล่ต่างๆ และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรยี่ห้อ Okuma

สำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ในประเทศไทย

 

-ขายเครื่องจักรยี่ห้อ Pinnacle จำหน่ายอะไหล่ต่างๆ และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรยี่ห้อ Pinnacle

 สำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ในประเทศไทย

 

- ขายเครื่องจักรยี่ห้อ Komatech จำหน่ายอะไหล่ต่างๆ และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรยี่ห้อ Komatech

 สำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ในประเทศไทย

 

-  ขายน้ำมันหล่อเย็นอุตสาหกรรมยี่ห้อ Taiyu และบริการบำรุงรักษาน้ำยาหล่อเย็นให้แก่ลูกค้า

 

-  ขายเครื่องกรองละอองน้ำมันยี่ห้อ YHB และบริการบำรุงรักษาเครื่องกรองละอองน้ำมันให้แก่ลูกค้า

 

 ประวัติการการดำเนินกิจการ

 

บริษัท เพ็นต้า มะชีน ทูลส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ภายใต้ชื่อ บริษัท เพ็นต้า เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด

ในปีพ.ศ.2538 ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชื่อ "น้ำมันหล่อเย็น Taiyu"

ในปีพ.ศ. 2541 เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรยี่ห้อ Okuma

เมื่อปีพ.ศ. 2546 เปลี่ยนชื่อ บริษัท ใหม่เป็น " บริษัท เพ็นต้า มะชีน ทูลส์ จำกัด "

ในปีพศ. 2555 เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องกรองละอองน้ำมันยี่ห้อ YHB

ในปีพ.ศ. 2559 เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรยี่ห้อ Komatech

 

เอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรยี่ห้อ OKUMA และเครื่องจักรยี่ห้อ PINNACLE 

  

 

Visitors: 43,111