เครื่องจักร OKUMA

 เครื่องจักร OKUMA ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้เครื่องจักรมีความแม่นยำสูงใช้งานได้ยาวนานทนทานต่องานหนักและมีระบบปฏิบัติการอัจฉริยะประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีเพียงเฉพาะในเครื่องจักร OKUMA เท่านั้น 

 

 

Visitors: 43,117